Stadionløven

Ved Idrætsvej

“Stadionløven” er udført af billedhuggeren Henrik Starcke (1899-1973) i Ølandssandsten og mosaik. Skænket af Ny Carlsbergfonden til Fredericia i jubilæumsåret 1950 (Fredericia 300 år). Opsat på Baldersvej ved hovedindgangen til det gamle stadion.  Opsat foran det nye stadion i 2007, efter at den var blevet renoveret.