Dragehoved

Sct. Knuds kirke – Sjællandsgade 50A

Ved tårngavlenes fod er der fremspringende vandspyere af sandsten, udformet som dragehoveder. Tårnet blev indviet d. 10. december 1865. Disse vandspyere var ofte hoveder af drager eller fabeldyr lavet i blik, kobber eller zink og anvendt i den nationalromantiske arkitektur ca. 1880-1910 ofte med forbilleder fra norske stavkirker.